Vlootbeheerder

In het dashboard wordt alle data van uw vloot verzameld op één plaats. Hier kunt u als vlootbeheerder of bedrijfsleider inzicht krijgen in het rijgedrag van al uw chauffeurs. Bekijk welke scores er behaald worden, welke leerdoelen er kunnen gesteld worden en genereer rapporten over individuele of groepsprestaties.

Drivers

Een overzicht van alle chauffeurs in uw vloot

Leaderboards

Een ranking van uw chauffeurs en hun resultaten

Trips

Een trip-gebaseerde weergave van de ritten

Gamification

Alles om uw chauffeurs te helpen om hun doelstellingen te behalen

Forum

Stuur een bericht naar andere leden binnen uw vloot of groep

Support

Hebt u een vraag? Contacteer ons en wij helpen u verder

Bekijk alle chauffeurs binnen uw vloot

Bekijk welke chauffeurs er allemaal actief zijn binnen uw vloot. U kunt zien hoeveel kilometers er al gereden zijn en hoeveel minuten. Verdeel de chauffeurs in verschillende groepen om overzicht te behouden.

Krijg inzicht via trip-gebaseerde weergaves

Bekijk welke scores er zijn behaald tijdens een trip en waar er zich safety events hebben voorgedaan. Bekijk de beelden van de safety events en analyseer het rijgedrag van de chauffeur.

Krijg een overizcht van de scores van uw chauffeurs

Welke chauffeur vertoont welk rijgedrag? Bekijk de positieve kanten en werkpunten van elke chauffeur. Voor iedere chauffeur wordt een leertraject op maat voorzien.

Genereer rapporten op basis van individuele of groepsprestaties

Genereer rapporten in verband met het rijgedrag van een chauffeur of groep binnen de vloot. Bekijk hoe de scores verdeeld zijn op verschillende factoren binnen het rijgedrag.

Stel verschillende doelstellingen om het rijgedrag te verbeteren

Op basis van de scores worden de werkpunten van de chauffeur achterhaald. Op basis van de werkpunten kunnen verschillende aanpasbare doelstellingen voorgesteld worden door de vlootbeheerder aan de chauffeur. Eens de doelstelling behaald is wordt de chauffeur beloond met een badge.

NL