FAQ

Wij beantwoorden hieronder uw meestgestelde vragen.

Algemene vragen

Eerst en vooral organiseren we een testfase waarin de klant kan zien wat het potentieel is van de technologie voor het versterken van de veiligheid binnen het vlootbeheer. De eerste installatie van de gegevensverzamelaars is onder begeleiding van de Toecan installatie ingenieur. Na een drietal maanden worden de resultaten uitgebreid besproken, en wordt het project opgeschaald. Er volgt een introductie van de software bij de toekomstige gebruikers.

Het abonnement is voor 1 jaar, nadien opzegbaar per kwartaal.

Het abonnement is per gebruiker (chauffeur), dus niet per voertuig.

In samenspraak met de klant wordt een overeenkomst opgesteld met duidelijke afspraken omtrent de verwerking en het gebruik van gegevens. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie (EU). Daarnaast maken we gebruik van industriestandaard en commercieel wijdverspreide beveiligingspraktijken, zoals encryptie, pseudonimisering en firewalls om uw gegevens te beveiligen.

Alle bedrijfsvoertuigen die zich op de openbare weg mogen/kunnen begeven komen in aanmerking om te laten volgen door het Toecan systeem.

Technologische vragen

Aanmelden bij de Toecan App kan alleen via een gepersonaliseerde ‘magic link’ die u ontvangt op uw persoonlijke e-mailadres. Deze link kan alleen worden geopend vanuit de mailbox op uw smartphone. De link leidt u naar de Google Play Store of App Store om de app te installeren. Tijdens de installatie wordt u gevraagd om de vereiste toestemmingen te geven waarna de magische link u automatisch aanmeldt. Voor iOS gebruikers: wanneer u niet automatisch bent ingelogd nadat de app is geïnstalleerd, klikt u nogmaals op de magische link in uw e-mail. Het enige wat u dan nog hoeft te doen is: Rijden! Uw ritten worden automatisch geregistreerd, zonder tussenkomst van uw kant.

Tijdens elke rit worden sensorgegevens van uw smartphone verzameld om de statistieken van de rit en aspecten van uw rijstijl te berekenen, zoals te hard rijden, te hard optrekken en remmen en gebruik van uw mobiele telefoon in de hand tijdens het rijden. Rekening houdend met het wegtype, het aantal, de duur en de ernst van de ongewenste voorvallen, wordt een score berekend voor elk aspect van uw rijstijl en voor de rit als geheel.

Nee, de app gebruikt uw locatiegegevens alleen om uw ritten te detecteren en te registreren. Het opnemen van ritten begint een paar seconden na het begin van de rit en stopt 5 minuten na het einde van uw rit.

Ja, de app kan alleen werken als u bent aangemeld. Anders zal het opnemen van ritten worden uitgeschakeld.

Om de app te kunnen installeren, moet uw mobiele telefoon een actieve SIM-kaart met een mobiel data abonnement hebben. Mobiele data of Wi-Fi hoeft echter niet aan te staan tijdens het rijden. Toch raden wij u aan de Wi-Fi of mobiele data aan te laten staan tijdens uw ritten om de nauwkeurigheid van de locatie te optimaliseren en het uploaden van gegevens na de rit te vergemakkelijken. Het gemiddelde verbruik is zeer gering (ca. 1MB gegevens per uur rijden).

NL