Chauffeur

Aan de hand van de Toecan app kunt u verschillende data verzamelen in verband met uw rijgedrag. Bekijk hoe u scoort op de verschillende rijgedragparameters. Eens de scores bekend zijn krijgt u tips en leerdoelen om uw rijgedrag te verbeteren.

Info

Info in verband met de werking van Toecan

Tips

Krijg algemene tips om uw rijgedrag te verbeteren

Doelen & badges

Bekijk de voorgestelde doelstellingen op basis van uw rijgedrag en de badges die u al behaald hebt

Scorebord

Bekijk uw ranking binnen uw vloot of groep

Vragenlijst

Een e-learning module

Winkel

U als chauffeur kan beloond worden in de webwinkel met uw score

Krijg een trip-gebaseerd overzicht van uw ritten

Krijg een weergave van uw ritten met de safety events die zich hebben voorgedaan. Bij ieder safety event kan u zien welke situatie er zich heeft voorgedaan via een toelichting of video.

Een scorebord met een overzicht van alle chauffeurs binnen uw groep

Bekijk wie welke score heeft binnen uw groep. U kunt zowel op weekbasis als op levenslange basis scores bekijken zodat u een representatief beeld krijgt van uw ranking.

Bekijk per rit hoe u gescoord heeft

Per rit worden er scores berekend op basis van verschillende parameters. Bekijk waar u goed en minder goed op scoort.

Stel doelen voor uzelf en verbeter uw rijgedrag

Op basis van uw scores wordt er een leertraject op maat opgesteld. Stel makkelijk haalbare doelstellingen in voor uzelf en verbeter stap voor stap uw rijgedrag.

NL